Sajókápolna


www.magyartelepulesek.hu

Önkormányzat


Legfontosabb információink


Sajókápolna Község Önkormányzata
I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Hivatalos név: Sajókápolna Község Önkormányzata
Székhely: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.
Postacím: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.
Telefonszám: 48/ 345-905
Faxszám: 48/345-905
Központi elektronikus levélcím:
Honlap címe: www.sajokapolna.hu
Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme):
Telefon/Fax: 48/345-905
3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.


2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Feltöltés alatt

3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Polgármester: Tőzsér György
Telefonszám: 48/345-905;
e-mail:

Alpolgármester: Csizmadia Béláné
Telefonszám: 48/345-905;
e-mail:

Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal
3777 Parasznya, Rákóczi Ferenc u. 23.
Jegyző: Remenyik Robertina megbízott jegyző
Telefonszám: 48/521-033; 48/345-905
e-mail:
            


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme): nem releváns

Ügyfélfogadási rend:
Parasznyai Közös Önkormányzati Hivatal Sajókápolnai Kirendeltség

Hétfő: 8.00-15.00
Kedd: 8.00-15.00
Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 8.00-11.30

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselő-testület létszáma: 5 fő
Tőzsér György       (független)
Bencs József          (független)
Csizmadia Béláné  (független)
Szabó Gyula           (független)
Kiss Pál                 (független)

Telefonszám: 48/345-905;
e-mail:


Képviselő -testület bizottságai:
Ügyrendi Bizottság, tagjai:

Szabó Gyula      önkormányzati képviselő
Bencs József       önkormányzati képviselő
Kovács Tímea    nem képviselő

Telefonszám: 48/345-905;
e-mail:


6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Falugondnoki szolgálat:

Helye: 3773 Sajókápolna, Szabadság tér 25.
Falugondnok: Csizmadia Béláné
Telefon/Fax: 48/345-905
    70/382-9001
e-mail:

7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

-

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

-

9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

-

10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

-

11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367
telefonszám: 46/512-901
telefax szám: 46/512-903
e-mail:
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/borsod-abauj-zemplen